Menu

Regulamin konkursu

REGULAMIN ARCHIDIECEZJANEGO

  KONKURSU BIBLIJNEGO

im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda

  DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – KLASY IV - VI

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Organizator Konkursu

Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej           Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie

Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej                   Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie

                                                                                 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie

 

Temat przewodni: DZIEJE APOSTOLSKIE

I. Celem Konkursu Biblijnego jest:

1.      Ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury.

2.      Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.

3.      Promowanie osiągnięć uczniów i katechetów.

II. Zgłoszenia: do dnia 10grudnia 2018 r.

1.      Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do Konkursu Biblijnego jest zgłoszenie szkoły (Karty zgłoszenia szkoły – zob. Załącznik nr 1)

a)       pocztą elektroniczną na adres: agnieszkabulak@wp.pl

b)      listem poleconymdo Akcja Katolicka (z dopiskiem Konkurs Biblijny) ul. Kopernika 3; 14-310 Miłakowo

c)     osobiste dostarczenie Karty zgłoszenia szkoły  

Przebieg eliminacji:

Stopień

Eliminacje

UWAGI

Etap wstępny

 

Najpóźniej

do 21 grudnia 2018 r. (piątek)

Zakres materiału określa katecheta, ale zależy nam, aby jak najwięcej uczniów zaprosić do udziału

I – szkolny

 

10 stycznia 2019 r. (czwartek), godz. 13.00

Na ten etap prześlemy gotowe testy

II – finał archidiecezjalny

8 marca 2019 r. (piątek), godz. 9.00

w Zespole szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie

III-wojewódzko-metropolitalny

6 kwietnia 2019 r. (sobota), godz. 10.00 - RUMIA

Reprezentacja zwycięzców archidiecezjalnego  finału pojedzie do Rumi

 

III. Konkurs Biblijny przebiega czterostopniowo: (etap wstępny, stopień I, II, III)

 

Etap wstępny

Katecheci przygotowują pytania i przeprowadzają w formie pisemnej etap klasowy, z którego wyłaniają uczestników etapu szkolnego.

 

Stopień I - szkolny

1.      Eliminacje przeprowadza na terenie szkoły Szkolna Komisja Konkursowa (SKK) powołana przez dyrektora szkoły. Przewodniczący  SKK  odpowiada  za  stronę  merytoryczną zgodną z wymaganiami regulaminowymi.

2.      Przygotowane przez Archidiecezjalną Komisję Konkursową (AKK) arkusze zadań uczniowie rozwiązują w czasie 45 minut.

3.      Z odbytych eliminacji I stopnia SKK sporządza protokół zob. Załącznik nr 2 potwierdzony przez dyrektora  szkoły – uwzględniający wszystkich uczestników. Przesyła go wraz z pracami konkursowymi uczniów i zgłoszeniami uczniów do konkursu (załącznik nr 5, którzy zakwalifikowali się do II stopnia listem poleconym na adres Akcja Katolicka (z dopiskiem Konkurs Biblijny) ul. Kopernika 3; 14-310 Miłakowo lub pocztą elektroniczną na adres: agnieszkabulak@wp.pl

w terminie do 18 lutego 2019 roku.

4.      Spośród uczestników I stopnia (szkolnego) Konkursu Biblijnego SKK typuje  3 najlepszych uczniów do II stopnia archidiecezjalnego

Kryterium

Jeżeli zdarzy się, że jeden uczeń lub kilku uczniów otrzymało tę samą liczbę punktów jak ostatni z awansujących, to również ci uczniowie uzyskują awans do następnego etapu.

 

Stopień II – archidiecezjalny w Miłakowie

1.      Eliminacje przeprowadza Archidiecezjalna Komisja Konkursowa (AKK) powołana przez przewodniczącego AKK.

2.      Uczestnicy archidiecezjalnych eliminacji rozwiązują arkusz zadań przygotowany przez               przewodniczącego AKK w czasie 60 minut.

3.      Z odbytych eliminacji II stopnia AKK sporządza protokół zob. Załącznik nr 3 uwzględniający 15 uczestników o najwyższej punktacji i przesyła go najpóźniej do 13 marca 2019 roku w wersji elektronicznej i drukowanej przesyłką poleconą wraz ze sprawdzonymi pracami uczestników lub dostarcza je osobiście na adres Wojewódzkiej Komisji Konkursowej: 

Akcja Katolicka - Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda

ul. Najśw. Maryi Panny 1,  84-230 Rumia

Fax (58) 771-31-13 ; e-mail: 

4.      Do udziału w eliminacjach III stopnia konkursu WKK zaprasza 100 najlepszych uczniów oraz zwycięzców etapu II stopnia

5.      Jeżeli zdarzy się, że jeden uczeń lub kilku uczniów otrzymało tę samą liczbę punktów jaką otrzymała ostatnia- trzecia osoba awansująca, to również ci uczniowie uzyskują awans do następnego etapu.

 

Stopień III – wojewódzko – metropolitalny

1.      Eliminacje uczestników III stopnia przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa (WKK) powołana przez Przewodniczącego WKK.

2.      Uczestnicy wojewódzkich eliminacji rozwiązują w czasie 60 minut zadania z arkusza przygotowane przez przewodniczącego WKK.

3.      Z odbytych eliminacji  III stopnia WKK wyłania laureatów i sporządza  protokół.

4.      Lista wszystkich laureatów zostaje zamieszczona na stronie www.akcjakatolickarumia.pl i stronie www.ak.diecezja.gda.pl najpóźniej 8 dni po przeprowadzonym finale konkursu.

ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OCENIANYCH

W KONKURSIE BIBLIJNYM

Zakres materiału obowiązujący na Konkursie Biblijnym – Dzieje Apostolskie

Uczniowie szkół podstawowych – klasy IV – VI

Etap wstępny:

Dzieje Apostolskie  (Biblia Tysiąclecia wydanie V)  w zakresie ustalonym przez katechetę

I. Etap szkolny:

Dzieje Apostolskie  1-12,25 (Biblia Tysiąclecia wydanie V) 

II. Etap archidiecezjalny w Miłakowie:

Dzieje Apostolskie  1-20,38 (Biblia Tysiąclecia wydanie V) 

III. Etap wojewódzko – metropolitalny w Rumi:

Dzieje Apostolskie 1-28, 31 całość Księgi (Biblia Tysiąclecia wydanie V)  

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

czwartek,
13 grudnia 2018

(347. dzień roku)

BIULETYN PARAFIALNY

Licznik

Liczba wyświetleń:
1875710

nowy