Menu

Finał konkursu - 9 marca 2018 r.

Słowo Boga jest żywe i skuteczne

 

Była to już piąta edycja ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda, który kierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jak co roku finał tego konkursu odbył się 09 marca br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie, a organizatorem była Akcja Katolicka. Tegorocznym  tematem konkursu była Księga Wyjścia, a jego głównym celem było ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęcenie do indywidualnej lektury Słowa Bożego.

Konkurs ten swym Patronatem objęli:

Jego Ekscelencja Arcybiskup Józef Górzyński

ks. Michał Tunkiewicz – Asystent Kościelny DIAK Archidiecezji Warmińskiej

o. dr Honorat Rzepka –Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie

Senator RP – Pani Bogusława Orzechowska

Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Pan Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty                   

Pan Andrzej Wiczkowski – Starosta Powiatu Ostródzkiego

Pan Wojciech Ruciński – Prezes DIAK Archidiecezji Warmińskiej.

 

Na wstępie o. Leon Barczak ofm Asystent Kościelny Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Miłakowie przypomniał posługę i nauczanie Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda. Podkreślając, że jego praca duszpasterska była przesiąknięta wiarą i modlitwą, natomiast posługa w Kościele ściśle łączyła się z miłością do Ojczyzny. Przestrzegał rodaków przed szowinizmem i antysemityzmem. Przewidywał dla Polski „świetlaną przyszłość”, jeśli odrzucając wady i grzechy narodowe, pozostanie katolicka i stanie się królestwem Chrystusowej prawdy i miłości.

Zabrali też głos goście honorowi, którzy przybyli na tą uroczystość: ks. kan. Krzysztof  Józefczyk - Dziekan Dekanatu  Orneta, V-ce Wojewoda p. Sławomir Sadowski, V-ce Kurator Oświaty – Pan Wojciech Cybulski i Radny Rady Powiatu Ostródzkiego – Pan Zbigniew Zabłocki- reprezentujący Starostę Powiatu Ostródzkiego Pana Andrzeja Wiczkowskiego, a także gospodarz miejsca Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie Pani Izabela Kaszkin.

Wśród wielu obowiązków znaleźli dla nas czas także: Senator RP –Pani Bogusława Orzechowska, V-ce Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki – Pani Małgorzata Hochlaetner, Burmistrza Miłakowa – Pan Aleksander Gawryluk, V-ce Burmistrza Miłakowa – Pani Justyna Zabiełło, Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – Pan Waldemar Przybysz oraz o. dr Arkadiusz Czaja - Gwardian Klasztoru Franciszkanów w Miłakowie.

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwali zaproszeni do komisji konkursowych goście: ks. dr Piotr Dernowski - Biblista i wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ks. prał. Stanisław Borowiecki – Proboszcz Parafii w Lubominie, ks. Grzegorz Kurnatowski – Proboszcz Parafii Ełdyty Wielkie,  o. dr Honorat Rzepka –Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie, Pan Edward Ośko – V-ce Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Skład komisji konkursowych zasilili także członkowie Zarządu Akcji Katolickiej: Pani  Bożena Ulewicz, Pani Teresa Kałudzińska i POAK Miłakowo - Pan Józef Pełka oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Joanna Zacharewicz, Pan Krzysztof Tomasz, Małgorzata Piekarska, Anna Jagosz, a także wolontariuszki: Anna Bułak i Patrycja Liczmańska.

 

W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników konkursu niespodzianką dla uczestników był występ zespołu kleryków: Soli Deo Gloria, który przybył do Miłakowa z Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie - ks. kan. dr Hubertem Tryk.

 

Po części oficjalnej 113 uczniów z 39 szkół rozwiązało test przygotowany na podstawie Księgi Wyjścia, który pozwolił wyłonić laureatów konkursu.

A byli to:

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce zajęła Ewa Ziomek uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 311 w Olsztynie - przygotowana przez p. Martę Krawczyk

II miejsce zajął Łukasz Bacewicz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Węgorzewie - przygotowany przez Piotra Bacewicza

III miejsce zajęła Weronika Wąsewicz ze Szkoły Filialnej w Pieszkowie – przygotowana przez Marię Borodzicz.

Komisja konkursowa przyznała także trzy wyróżnienia egzekwo:

·        Janowi Samsel ze szkoły Podstawowej nr 3 w Szczytnie przygotowanemu przez  Jadwigę Klimek.

·        Paulinie Wojtanowskiej ze Szkoły Filialnej w Pieszkowie – przygotowana przez Marię Borodzicz.

·        Maksymilianowi Suchenek z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie przygotowanemu przez Katarzynę Kubacz.

Natomiast w kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce zajęła Weronika Kasprzak ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Olsztynie – przygotowanej przez dk Stefana Piechalaka ofm

II miejsce zajęła Dagmara Gawecka ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nidzicy – przygotowanej przez Bogumiłę Ruś

III miejsce zajęła Weronika Boraczyńska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Morągu przygotowanej przez Anettę Morenc.

Komisja przyznała w tej kategorii jedno wyróżnienie dla Kacpra Sakowskiego reprezentującego Niepubliczną Szkołę Specjalną nr 67 w Olsztynie -przygotowanego przez Grzegorza Ćwiklińskiego.

Wszystkim laureatom, a także uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować fundatorom nagród oraz osobom i instytucjom, które wsparły ten konkurs finansowo lub rzeczowo:

·               Panu Arturowi Chojeckiemu - Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu

·               Panu Andrzejowi Wiczkowskiemu – Staroście Powiatu Ostródzkiego

·               Panu Aleksandrowi Gawrylukowi – Burmistrzowi Miłakowa

·               Fundacji „Słowo” z Rumi

·               Firmie „Milbak” z Miłakowa

·               Wspólnocie Żywego Różańca w parafii Miłakowo

 

Na zakończenie konkursu V-ce Prezes Akcji Katolickiej – Pan Edward Ośko podziękował za zaangażowanie i pracę włożoną w przygotowanie i przeprowadzenie tego konkursu. Serdeczne słowa podziękowania popłynęły do Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłakowie oraz nauczycieli szkoły: Pani Doroty Wołoszczuk i Pani Anny Jagosz. W sposób szczególny, także wyraził wdzięczność członkom Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Miłakowie: Pani Marii Miazga, Pani Emilii Rzepka, Pani Krystynie Szydłowskiej, Pani Agnieszce Miazga, Państwu Agnieszce i Tadeuszowi Bułak, Panu Józefowi Pełka, Panu Zbigniewowi Zabłockiemu i Pani Urszuli Piotrowskiej na czele z Asystentem Kościelnym POAK o. Leonem Barczakiem ofm. Wyrazy wdzięczności usłyszeli także wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas.

 

Uroczystość zakończyła modlitwa i błogosławieństwo ks. prał. Stanisława Borowieckiego. Bogu niech będą dzięki za ten błogosławiony czas.

 

Relacja: Agnieszka Bułak – koordynator konkursu

 

Zdjęcia: Joanna i Tadeusz Bułak

Gimnazja zgłoszone do konkursu:

1

Szkoła Podstawowa nr 11 w Olsztynie

Ul. Jagiellońska 8, 11-041 Olsztyn

2

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Pieniężnie  ul. Ornecka 1, 14-520 Pieniężno

3

Gimnazjum nr 3 w Olsztynie

Ul. Kołobrzeska 9, 10-444 Olsztyn

4

 

 

Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkół w Rozogach

Ul. Rynek 13; 12-114 Rozogi

5

 

Gimnazjum nr  15 ZSP nr 1w Olsztynie

Ul. Bałtycka 151; 11-041 Olsztyn

6

 

Szkoła Podstawowa im. Irena Kwinto w Żabim Rogu 115 A; 14-310 Morąg

7

Gimnazjum nr 1 w Szczytnie

Ul. Kasprowicza; 12-100 Szczytno

 

8

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy (Gimnazjum)

Ul. Kopernika 1; 13-100 Nidzica

9

Zespół Szkolno Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie

 

Szkoły, które zgłosiły się do udziału w konkursie

lp

Nazwa szkoły podstawowej

1

Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu

ul. Mickiewicza 8, 11-300 Biskupiec

2

Szkoła Filialna im Ireny Kwinto w Pieszkowie (Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kandytach)

Pieszkowo 38, 11-220 Górowo Iławeckie

3

Szkoła Podstawowa nr 1 im F. Nowowiejskiego w Barczewie

Ul. Wojska Polskiego 36, 11-010 Barczewo

4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie, Napiwoda 25a, 13-100 Nidzica

5

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Senaty RP w Braniewie    ul. PCK 4, 14-500 Braniewo

6

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna 67 w Olsztynie w NMOS 67 w Olsztynie ul. Dworcowa 60A, 10-437 Olsztyn

7

Zespół Szkolno -Przedszkolny, Szkoła Podstawowa im majora H. Sucharskiego w Świątkach 11-008 Świątki 95

8

Szkoła Podstawowa nr 311 w Olsztynie

Ul. Kołobrzeska 9, 10-444 Olsztyn

9

Szkoła Podstawowa nr 30 im. M Zientary-Malewskiej  w Olsztynie

ul. Pieczewska 10, 10-699 Olsztyn

10

Szkoła Podstawowa nr 6 w Olsztynie

11

Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczytnie

Ul.M Curie-Skłodowskiej 2, 12-100 Szczytno

12

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Szczytnie

Ul. Kętrzyńskiego 6; 12-100 Szczytno

13

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu ul. Zajchowskiego 12,

82-300 Elbląg

14

Szkoła Podstawowa  nr 3 w Nidzicy

ul. 1-go Maja 42, 13-100 Nidzica

15

Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicznie

13-324 Nowe Grodziczno 83

16

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. T. Kościuszki w Lidzbarku

ul. Działdowska 13, 13-230 Lidzbark

17

Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie

Wipsowo 63, 11-010 Barczewo

18

Szkoła Podstawowa im. M Kopernika w Małdytach, ul. Kopernika 13c, 14-330 Małdyty

19

Szkoła Podstawowa nr1 im Jana Pawła II w Morągu ul. Mickiewicza 25, 14-300 Morąg

20

Szkoła Podstawowa nr 10 w Olsztynie

ul. Niepodległości 18, 10-045 Olsztyn

21

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ryszarda Knosały w Olsztynie

Ul. Moniuszki 10, 10-275 Olsztyn

22

Szkoła Podstawowa nr 1 im.Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie

Ul. Kopernika 12, 11-400 Kętrzyn

23

Szkoła Podstawowa im. Kurta Obitza w Węgielsztynie

Węgielsztyn 52, 11-600 Węgorzewo

24

Szkoła Podstawowa nr 6 im. KI Gałczyńskiego w Olsztynie

Ul. Gdyńska 17, 10-608 Olsztyn

25

Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Węgorzewie ul. G. J. Bema 12; 11-600 Węgorzewo

26

Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu; Zabi Róg 115A, 14-300 Morąg

27

Szkoła Podstawowa nr 1 im. M Kopernika  w Nidzicy ul. Kopernika 1; 13-100 Nidzica

28

Niepubliczna Szkoła „Absolwent” w Olsztynie

Ul. Jasna 2; 10-427 Olsztyn

29.

Zespół Szkół nr 2 im Jana Pawła II w Działdowie

Ul. Polna 11; 13-200 Działdowo

30

Szkoła Podstawowa im. Gazety Olsztyńskiej w Dywitach ul. Spółdzielcza 4; 11-001 Dywity

31

Zespół Szkolno-Przedszkolny; Szkoła Podstawowa im. M Zientary-Malewskiej w Pieniężnie ul. Ornecka 8; 14-520 Pieniężno

32

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie ul. Wyszyńskiego 11; 10-456 Olsztyn

33

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka nr 4 w Ornecie

34

w Bogaczewie

35

 

Patronat Starosty Powiatu Ostródzkiego -p. Andrzeja Wiczkowskiego

Patronat Wojewody Warmińsko - Mazurskiego p. Artura Chojeckiego

Patronat J.E. Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego

Regulamin konkursu biblijnego - Księga Wyjścia

REGULAMIN ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda

Dla dwóch poziomów wiekowych:

]* DLA SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH ( KLASY IV,V,VI i VII )

* DLA SZKÓŁ  GIMNAZJALNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Organizator Konkursu

Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej

Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej

Fundacja „Słowo”

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie

 

PATRONAT

J.E. Arcybiskup Józef Górzyński – Metropolita Warmiński

Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko- Mazurski

Pan Andrzej Wiczkowski – Starosta Powiatu Ostródzkiego

 

Temat przewodni

Księga Wyjścia

 

Szczegółowy zakres tematyki konkursu znajduje się w Załączniku nr 3

I. Celem Konkursu Biblijnego jest:

1.      Ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury.

2.      Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.

3.      Promowanie osiągnięć uczniów i katechetów.

II. Zgłoszenia:

1.      Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do Konkursu Biblijnego jest zgłoszenie szkoły. (Karty zgłoszenia szkoły – zob. Załącznik nr 1)

a)       pocztą elektroniczną agnieszkabulak@wp.pl

b)      listem na adres: Akcja Katolicka ul. Kopernika 3, 14-310 Miłakowo (z dopiskiem Konkurs Biblijny) lub osobiste dostarczenie  do dnia 27.11.2017 r.   

 

Przebieg eliminacji:

Stopień

Eliminacje

Etap wstępny

Najpóźniej do 21 grudnia 2017 r. (czwartek)

I – szkolny

11 stycznia 2018 r. (czwartek), godz. 13.00

II – Finał archidiecezjalny

9 marca 2018 r. (piątek), godz. 10.00 w MIŁAKOWIE

III-wojewódzko-metropolitalny

12 maja 2018 r. (sobota), godz. 10.00 - RUMIA

 

III. Konkurs Biblijny przebiega: (etap wstępny, stopień I, II, oraz dla zwycięzców III)

Etap wstępny

Katecheci przygotowują pytania i przeprowadzają w formie pisemnej etap klasowy, z którego wyłaniają uczestników etapu szkolnego.

Stopień I - szkolny

1.      Eliminacje przeprowadza na terenie szkoły Szkolna Komisja Konkursowa (SKK) powołana przez dyrektora szkoły. Przewodniczący  SKK  odpowiada  za  stronę  merytoryczną zgodną z wymaganiami regulaminowymi.

2.      Przygotowane przez Wojewódzką Komisję Konkursową (WKK) arkusze zadań uczniowie rozwiązują w czasie 45 minut.

3.      Z odbytych eliminacji I stopnia SKK sporządza protokół zob. Załącznik nr 2 potwierdzony przez dyrektora  szkoły. Przesyła go wraz z pracami konkursowymi 3 uczniów, którzy osiągnęli największą ilość punktów i zakwalifikowali się do II stopnia na adres: Akcja Katolicka ul. Kopernika 3, 14-310 Miłakowo –w terminie do 20 stycznia 2018 roku.

Jeżelii zdarzy się, że jeden uczeń lub kilku uczniów otrzymało tę samą liczbę punktów jak ostatni z awansujących, to również ci uczniowie uzyskują awans do następnego etapu.

Stopień II – archidiecezjalny w MIŁAKOWIE

1.      Eliminacje przeprowadza Archidiecezjalna Komisja Konkursowa (AKK) powołana przez przewodniczącego AKK - p. Agnieszkę Bułak

2.      Uczestnicy II etapu rozwiązują arkusz zadań przygotowany przez               przewodniczącego WKK w czasie 45 minut.

3.      Do udziału w III stopniu konkursu w RUMI, WKK zaprasza trzech najlepszych uczniów Archidiecezji Warmińskiej

Stopień III – wojewódzko – metropolitalny w RUMI

1.      Uczestnicy wojewódzkich eliminacji rozwiązują w czasie 60 minut zadania z arkusza przygotowane przez przewodniczącego WKK.

2.      Z odbytych eliminacji  III stopnia WKK wyłania laureatów i sporządza  protokół.

3.      Lista wszystkich laureatów zostaje zamieszczona na stronie www.akcjakatolickarumia.pl i stronie www.ak.diecezja.gda.pl najpóźniej 8 dni po przeprowadzonym finale konkursu.

IV. Nagrody

Szkoły podstawowe:

·         3 najlepsi uczniowie eliminacji II stopnia (archidiecezjalnego) otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

·         Wszyscy uczniowie biorący udział w eliminacjach III stopnia otrzymują dyplom z tytułem finalisty.

 

·         25 najlepszych uczniów eliminacji III stopnia otrzymuje zaświadczenie /z tytułem laureata/  (wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres szkoły).

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

wtorek,
19 czerwca 2018

(170. dzień roku)

BIULETYN PARAFIALNY

Licznik

Liczba wyświetleń:
1700687

nowy