Menu

 

POKŁADNE - uregulowane opłaty za miejsce na cmentarzu, jeśli zmarły ma być chowany na starym miejscu, prosimy o pokazanie karty grobu lub potwierdzenie opłat.

Pokładne na 1 rok = 25 zł

5   lat = 125 zł

10 lat = 250 zł

15 lat = 375 zł

20 lat = 500 zł

W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat grób kwalifikuje się do likwidacji (zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Likwidacja jest poprzedzona wcześniejszą informacją na grobie i tablicy informacyjnej ( 3 miesiące przed zamierzoną likwidacją grobu).

 

REZERWACJA miejsca na cmentarzu:

10 lat = 125 zł

                20 lat = 250 zł

Na miejscu zarezerwowanym należy umieścić tabliczkę („Zajęte” lub „Zarezerwowane”) w celu informacyjnym

 

Wymagane pozwolenia i inne opłaty cmentarne:

  • 1.     Za zezwolenie na postawienie ławeczki przy mogile.
  • 2.     Za zezwolenie na postawienie pomnika; opłata 10 % od wartości pomnika (należy dostarczyć fakturę lub rachunek potwierdzający wartość pomnika).

Informujemy, że cały teren cmentarza objęty jest ubezpieczeniem, w ramach którego objęte są pomniki. Dlatego należy dostarczyć fakturę lub rachunek potwierdzający wartości pomnika.

Ekshumacja zwłok

1. Ekshumacja zwłok lub szczątków może być dokonywana na zlecenie osób z powiązaniami rodzinnymi (oraz prokuratury lub sądu) i za zgodą Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w obowiązującym ustawowym terminie.

2. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna zasadniczo w okresie od 16 października do 15 kwietnia; przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych. Poza tymi terminami konieczna jest zgoda Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 Na terenie cmentarza zakazuje się bez zezwolenia Administratora:

·          prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej

·          ustawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza jego urządzeń

·          ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy

·          wjazdu pojazdem mechanicznym

·          sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,

Wszelkie prace kamieniarskie lub budowlane na cmentarzu wymagają stosownych zezwoleń Administratora.

 

Administrator Cmentarza

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Klasztor OO Franciszkanów

ul. M. Kopernika 3

14-310  Miłakowo

 tel.  89 758 75 70

  www.milakowo.parafia.info.pl

Kancelaria Parafialna czynna:

Środa   od 15:00 do 16:00

                                               Sobota  od 10:00-11:00

W uroczystości i święta  kancelaria  nieczynna.

Administracja cmentarza parafialnego czynna w godzinach otwarcia kancelarii. W sprawie pokładnego na cmentarzu, rezerwacji miejsca oraz spraw związanych z cmentarzem, proszę uzgadniać w dniach otwarcia kancelarii lub telefonicznie.

W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić na furtę klasztorną lub uzgodnić telefonicznie.

W przypadku naruszania regulaminu Administrator ma prawo do występowania do odpowiednich organów o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych.

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

środa,
16 stycznia 2019

(16. dzień roku)

BIULETYN PARAFIALNY

Licznik

Liczba wyświetleń:
1899530

nowy