Menu

Wyszukiwanie

Kościół Parafialny pw Podwyższenia Krzyża Świętego

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata - 22.11.2015

 

Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.  Po każdej Mszy św. Akt Oddania Sercu Bożemu. Kolekta zbierana w tym dniu w całości jest przeznaczona na Kurię Diecezjalną.

       Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.00 zapraszamy rodziców młodzieży przygotowujących się do bierzmowania.


We wtorek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na wysłuchanie katechezy na temat: „Szatan nie zna się na żartach: Czy zabawy we wróżby, horoskopy mogą być powodem dręczeń demonicznych?

       Do końca Listopada w naszym kościele odmawiamy Różaniec za zmarłych z wypominek o godz. 16.30. Po Różańcu jest sprawowana zbiorowa Msza św.  za zmarłych polecanych w wypominkach.  

       Od 2 grudnia  przyjmujemy rezerwacje Mszy św. na przyszły rok 2016. Tej rezerwacji prosimy dokonywać w godzinach urzędowania w kancelarii. W środę od godz. 15.00 – 16.00 i sobotę od 10.00 – 11.00.

       W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Okres Adwentu. Od 30 listopada, od poniedziałku  do piątku o godz. 17:00 w naszym kościele będą sprawowane Msze św. roratnie. W sposob szczególny zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież.

       Dziękujemy  parafianom  z Henrykowa za przygotowanie kościoła do liturgii niedzielnej. O przygotowanie kościoła na następną niedzielę prosimy parafian  z Klugajn i Polkajn.

Zachęcamy do wspierania naszych misjonarzy przez nabywanie  Franciszkańskiego kalendarza misyjnego, w cenie 5 zł. Za okazana z nimi solidarność i miłość torujemy sobie drogę do Nieba

 

Wszystkim Parafianom i Dobroczyńcom życzymy wielu łask i obfitego Bożego błogosławieństwa, jak również dziękujemy za złożone ofiary w czasie niedzielnej Mszy św. 

Bóg wam zapłać!!!!

OO.Franciszkanie

Panie pragne Cie kochać i poznawać

 

Co miesięczne spotkania Rodziców dzieci przygotowujących się do sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii świętej

w Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie

 

Spotykamy się po niedzielnej Mszy św. o godz. 12.00

 

15 listopada 215

13 grudnia 2015

17 stycznia 2016

14 luty 2016

13 marca 2016

10 kwietnia 2016

 

 

 

Co miesięczne spotkania Rodziców młodzieży przygotowującej się do przyjęcia  Sakramentu Bierzmowania

w Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie

 

Spotykamy się po niedzielnej Mszy św. o godz. 12.00

 

22 listopada 2015

06 grudnia 2015

10 stycznia 2016

07 luty 2016

06 marca 2016

03 kwietnia 2016

08 maja 2016

 

!!!!!! Wróżby to nie zabawa !!!!!!

Ludzie od wieków starali się zajrzeć za zasłonę przyszłości i odkryć to, co przed nimi zakryte. Jednak wróżbiarstwo, w jakiejkolwiek formie, jest zawsze grzechem bałwochwalstwa, a nawet duchowego cudzołóstwa.

W dzień świętego Andrzeja pannom z wróżby nadzieja - głosi staropolskie przysłowie. 30 listopada Kościół katolicki obchodzi wspomnienie św. Andrzeja Apostoła. Zazwyczaj jest to ostatni dzień okresu zwykłego w roku liturgicznym Kościoła katolickiego, kiedy to kończy się stary rok liturgiczny i zaczyna nowy. O św. Andrzeju Apostole wielokrotnie wspominają Ewangelie. Według tradycji jego śmierć nastąpiła 30 listopada 65 r. na krzyżu w postaci litery X. Imię Andrzej wywodzi się z greckiego słowa Andreios, czyli „dzielny

Dzisiaj jednak data 30 listopada bardziej kojarzy się z laniem wosku niż ze świętym męczennikiem. Demonolodzy (nauka teologiczna o szatanie), egzorcyści, a nawet psycholodzy alarmują, że andrzejkowe wróżbiarstwo, dotyczące wszelkiego rodzaju prób przewidywania przyszłości, dokonujące się powszechnie w atmosferze „zabawy”, a nierzadko poważnego, okultystycznego seansu, jest częstym powodem zniewoleń i opętań demonicznych, przybierających rożne formy (wszelkie nieszczęścia, choroby, rozpad rodziny, więzów rodzinnych, społecznych, koszmary, strach, leki, agresje w rodzinach i wiele innych)

Wróżbiarstwo to zabobon

Katechizm Kościoła Katolickiego stawia sprawę jasno: zabobon jest wypaczeniem postawy religijnej oraz praktyk, jakie ona nakłada. Może on także dotyczyć kultu, który oddajemy prawdziwemu Bogu, na przykład, gdy przypisuje się jakieś magiczne znaczenie pewnym praktykom, nawet uprawnionym lub koniecznym. Popaść w zabobon oznacza wiązać skuteczność modlitw lub znaków sakramentalnych jedynie z ich wymiarem materialnym, z pominięciem dyspozycji wewnętrznych, jakich one wymagają.

Katechizm Kościoła Katolickiego ma swoje głębokie oparcie w Biblii. Bóg zaś na kartach tego natchnionego przez siebie Pisma wielokrotnie przestrzegał swój naród: „Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rad, aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem Pan” (Kpł 19, 31). „Jam jest ten, który niweczy znaki wróżów i wykazuje głupotę wieszczków...” (Iz 44,25). „Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój, sprzed twego oblicza” (Pwt 18, 10 - 12).

Listopadowe wróżby, wbrew pozorom, dość dobrze zadomowiły się w polskich zwyczajach andrzejkowych. Co więcej, często taką formę „zabaw” można spotkać nie tylko w szkołach czy ośrodkach akademickich, ale także podczas imprez andrzejkowych organizowanych przy parafiach. Kościół katolicki, a nawet sami chrześcijanie, dość ostro bojkotują amerykańskie halloween, które staje się u nas coraz popularniejsze. Jednak przy andrzejkowych wróżbach nasza konsekwencja jakby słabnie.

Trudno odnaleźć granice

Dwa lata temu bp Zbigniew Kiernikowski, napisał, że wszelkie formy wróżbiarstwa Kościół postrzega jako niezgodne z duchem i praktyką życia chrześcijańskiego i widzi to jako sprzeczne z postawą zaufania i powierzenia siebie Opatrzności Bożej.

„Niektórzy uważają, że pewne formy wróżbiarstwa, np. związane z andrzejkami czy zwykłe czytanie horoskopów, to tylko zabawa. Owszem dla niektórych i przez niektórych tak to może być rozumiane i może nie angażować specjalnie ich świadomości. Dla innych zaś może to być jakiś faktyczny krok w niewłaściwym kierunku” - pisał bp Kiernikowski, podając przykład rzekomego spełnienia się wróżby, jeśli przypadkiem wydarzy się coś, co kojarzone jest z przepowiedzianym biegiem wydarzeń. „Trudno jest potem - szczególnie w przypadku ludzi ze słabo uformowaną wiarą - odnaleźć granice między poczuciem rzeczywistości, jaka jest w naszym zasięgu, a tym co, bywa wiązane z działaniem innych mocy” - ostrzegał, radząc zachować ostrożność nawet w przypadkach pozornie niewinnych.

(Nie)winna zabawa?

Astrologia (horoskopy), wróżbiarstwo, magia - to grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu. Nawet jeśli my sa­mi nie widzimy w tym nic złego, w oczach naszego Boga jest to straszliwe zło i zdrada. Zastanówmy się: jakże straszliwym grzechem musi być wróżbiarstwo, skoro Pan Bóg wybaczył królowi Dawidowi cudzołóstwo i zabójstwo, a nie wybaczył Saulowi tego, że chciał do­wiedzieć się o wynik walki z Filistynami i poszedł do wróżki wywo­łującej duchy! (2Sm 12,13; 1Krn 10, 13-14). Grzech bałwochwalstwa powoduje największe nieszczęścia, choroby, np. rozpad rodziny, więzów społecznych, państwa. Rozpad królestwa Salomona nastąpił na skutek bałwochwalczych kultów (1Kr 11,9-12).. Pamiętamy historię złotego cielca, przytoczoną przez św. Pawła, jako graniczne ostrzeżenie. To po tym grzechu przyszedł gniew Boży jako reakcja Pana Boga.            W Nowym Testamencie mamy zaostrzenie wymagań wobec człowieka. Karą za grzech bałwochwalstwa w Starym Testamencie jest kara śmierci (przez ukamienowanie). W Nowym Testamencie, kiedy czytamy dokładnie wywody najwyższych autorytetów (św. Paweł, św. Jan), widzimy już u nich następny skutek grzechu bałwochwalstwa: utrata życia wiecznego. A więc grzech bałwochwalstwa, obok czarów i okultyzmu, jest na liście grzechów, wskutek których nie wchodzi się do Królestwa Bożego(w liście do Galatów, a także w Apokalipsie; Ga 5, 20; Ap 9, 21; 18, 23; 21, 8; 22, 15.).          

No, i mamy też działalność egzorcystów. Potwierdzają, że zniewolenie przez złe moce dokonuje się przeważnie przy przekraczaniu pierwszego przykazania. Szczególnie jest to widoczne w formie satanizmu, świadomego przekroczenia pierwszego przykazania. Tak więc satanizm, magia, podejrzana medycyna okultystyczna, różdżkarstwo, spirytyzm (który przyjął współcześnie różne nowe formy) to są grzechy bałwochwalstwa.

A zatem wróżbiarstwo, w jakiejkolwiek formie, jest zawsze grzechem bałwochwalstwa, a nawet duchowego cudzołóstwa. Każdy zatem, kto będzie podejmował się takich andrzejkowych „zabaw ”, naraża siebie na realne niebezpieczeństwa. Cały problem „Harry'ego Poterra”, „święta” halloween oraz obyczaju andrzejek polega na niezrozumieniu zagrożenia grzechem idolatrii czyli bałwochwalstwa oraz niebezpieczeństwa mediumizmu ( pośredniczenia miedzy światem umarłych a żywych) , który jest istotą wszelkich praktyk okultystycznych i może prowadzić do opętania demonicznego. „Demony najszybciej trafiają do człowieka, który uprawia bałwochwalstwo” - ostrzega o. Posacki. – „Ilu ludzi dzisiaj umniejsza Boga, odrzuca Go, ignoruje, eksperymentuje ze stanami świadomości? Ten zwrot ku innym bożkom najpierw i niedostrzegalnie dokonuje się w sercu i umyśle człowieka. Tak powstaje błąd intelektualny postrzegający Boga jako kosmiczną energię. A wiadomo, że kto toleruje błąd, będzie tolerował grzech...”

Dlatego wszelkie formy wróżbiarstwa Kościół uważa za złe, a wszystkiego, co ma choćby pozór zła, każe człowiekowi unikać (1 List św. Pawła do Tesaloniczan).

Dla chrześcijanina to Jezus Chrystus jest jedynym punktem odniesienia i to u Niego, a nie w woskowych kształtach, należy szukać odpowiedzi na pytania dotyczące człowieczego losu.

Czym jest miłość

 

 

Pewnego dnia Thomas Edison wrócił do domu i wręczył swojej matce kartkę papieru.   Powiedział jej: “Mój nauczyciel dał mi te kartkę i powiedział bym wręczył ją tylko mojej matce.”

Oczy matki były pełne łez gdy czytała na głos list swojemu dziecku: Pani syn jest geniuszem. Ta szkoła jest za mała dla niego i nie ma wystarczająco dobrych nauczycieli by go uczyć. Proszę by go pani uczyła sama. Wiele, wiele lat po tym jak matka Edisona zmarła i był on już jednym z największych wynalazców stulecia, pewnego dnia przeglądał rodzinne rzeczy. Nagle znalazł złożoną kartkę w rogu szuflady od biurka. Wziął ją i otworzył.

Na kartce było napisane: “Pani syn jest opóźniony w rozwoju [chory psychicznie]. Nie wpuścimy go więcej do szkoły. Edison płakał godzinami a potem napisał w swoim dzienniku: “Thomas Alva Edison był dzieckiem opóźnionym w rozwoju, które dzięki bohaterskiej matce zostało geniuszem stulecia.”

Czy zdajemy sobie sprawę, że taką miłością również otacza nas Maryja? Ona nieustannie nas kocha, bo wierzy, że są w nas wielkie pokłady dobra, którego źródłem jest Jej Syn Jezus Chrystus.

 

Chiara Corbello z synem Francesco

Światło na świeczniku krzyża

Pogrzeb Chiary Corbelli, kobiety, matki, która oddała życie, by ratować swe nienarodzone dziecko

autor: Lilla Danilecka

Historia Chiary Corbelli Petrillo (1984-2012)

 

„Francesco, idę do nieba zająć się Marią i Dawidem, a ty zostaniesz z tatą. Tam będę się za was modlić. Pan Bóg od zawsze chciał, żebyś żył, i On sam wskaże ci drogę, jeśli otworzysz przed nim swoje serce. Zaufaj Mu, bo naprawdę warto. Chiara, twoja mama”.Te słowa 28-letnia Chiara Petrillo napisała na tydzień przed śmiercią na raka, która nastąpiła 13 czerwca 2012 r. w Rzymie. W jej pogrzebie wzięło udział ponad dwa tysiące ludzi, a kard. Agostino Vallini, wikariusz generalny Rzymu, powiedział na zakończenie uroczystości: „Nie wiem, co Pan Bóg zamierzył dla nas, dla naszego miasta i świata przez tę nową Berettę-Mollę, lecz z pewnością nie mamy prawa przejść obok tego obojętnie”.

Chiara i Enrico poznali się w 2002 r. Oboje byli muzykami. Spotykali się, kłócili, rozstawali i znów schodzili, by w końcu pobrać się 21 września 2008 r. Wkrótce Chiara zaszła w pierwszą ciążę. Lekarze zdiagnozowali, że dziecko cierpi na anencefalię (bezmózgowie) i zaproponowali zabieg usunięcia ciąży, lecz rodzice nie wyrazili na to zgody. Na świat przyszła Maria Grazia Laetizia, która zmarła pół godziny później, otrzymawszy sakrament chrztu świętego.

Kilka miesięcy później Chiara znów spodziewała się dziecka. Okazało się, że chłopczyk nie miał wykształconych nóżek ani jelit. Mały Dawid odszedł do nieba kilka godzin po porodzie. Trzecia ciąża wydawała się szczęśliwsza. Płód rozwijał się normalnie. Niestety, w piątym miesiącu ciąży Chiara wyczuła małą rankę na języku, która okazała się bardzo złośliwym nowotworem. Postanowiła opóźnić leczenie aż do czasu rozwiązania, by nie uszkodzić dziecka, lecz ta decyzja ją samą kosztowała życie. Francesco urodził się zdrowy 30 maja 2011 r. Natychmiast po rozwiązaniu przez cesarskie cięcie Chiara poddała się chemio- i radioterapii. Jednak w kwietniu 2012 r. dowiedziała się, że wszystko na nic. Leczenie rozpoczęto zbyt późno… Nastąpił przerzut do oka i Chiara musiała poddać się kolejnej operacji.

Wieczorem 12 czerwca rozpoczęła się agonia. Ojciec Vito d’Amato, franciszkanin, który był kierownikiem duchowym Chiary i Enrica od czasów ich narzeczeństwa, przyjechał najszybciej, jak tylko mógł. O pierwszej w nocy odprawił Mszę św. w gronie rodziny, która zebrała się przy łóżku młodej matki.

12 czerwca Kościół głosił Ewangelię o soli ziemi i świetle świata (Mt 5,13-16). Kapłan powiedział, że światłem jest Jezus, po czym spytał Chiarę, co jest świecznikiem. Odpowiedziała bez wahania: „Krzyż”. Ojciec Vito oświadczył: „Chiaro, skoro bije z ciebie tak piękne światło, to znaczy, że jesteś na krzyżu z Jezusem”. Po przyjęciu Komunii św. Chiara rozpromieniła się jeszcze bardziej i wyszeptała: „Dokonało się”. Była nie tylko spokojna, ale wręcz szczęśliwa, wspomina o. Vito. Dziękowała wszystkim i wielbiła Boga, a ostatnie godziny życia spędziła przed wystawionym w jej pokoju Najświętszym Sakramentem. Zmarła w samo południe, 13 czerwca, a Enrico poprosił, by ubrano ją do trumny w suknię ślubną: „Chiara odeszła do swojego Oblubieńca, który umiłował ją o wiele bardziej niż ja”.

Małżeństwo w rękach Maryi

Chiara i Enrico długo i na serio przygotowywali się do zawarcia sakramentu małżeństwa. Ich przyjaciel i powiernik o. Vito d’Amato ochrzcił ich dzieci i towarzyszył Chiarze aż do ostatnich chwil jej życia. To on podpowiedział im, żeby wszystko zawierzyli Matce Bożej, i dał im formułę konsekracji maryjnej, którą codziennie wspólnie odmawiali i której pozostali wierni do końca.

Nie ulegli zabójczym namowom lekarzy i umieli heroicznie przyjąć bezlitosne ciosy, jakie na nich spadały jeden za drugim. „Ostatnie miesiące były bardzo ciężkie, ale zarazem cudowne. Chiara bardzo cierpiała. Wszystko robiliśmy razem, bez pośpiechu, celebrując każdą chwilę. W tym czasie nasz związek bardzo się pogłębił, a Jezus stale był przy nas obecny. Jak piękna jest świadomość, że sam Chrystus trwa przy krzyżu człowieka!”. Spytany, czy nie czuł się czasem zazdrosny o Jezusa, Enrico odpowiedział ze śmiechem: „Jak mógłbym być zazdrosny o Kogoś, Kogo sam kocham?! Poza tym Jezus jest jedynym Oblubieńcem, którego miłość nigdy nie zawodzi… Chiara odeszła do Tego, którego miłowała! Ona z miłości do Chrystusa czerpała siłę do miłości małżeńskiej”...

Jakim cudem Enrico ma siłę dawać świadectwo o szczęściu odkrytym pośród doświadczeń, które niejedną rodzinę zawiodłyby na skraj czarnej rozpaczy? Ojciec Vito d’Amato jest przekonany, że sprawiła to ich wspólna filozofia życia: nigdy nie uważać, że cokolwiek się nam należy, lecz wszystko przyjmować jako dar i we wszystkim umieć rozpoznawać oblicze Dawcy. „Albo przyjmujesz swoje życie jako dar i umiesz się tym darem dzielić, albo stale dążysz do posiadania i gromadzenia rozmaitych dóbr, które potem będziesz bał się utracić. Człowiek, który nie umie przyjmować życia i obdarowywać nim, traktuje drugiego człowieka jak potencjalne zagrożenie, nawet jeśli ten człowiek jest własnym, maleńkim dzieckiem” – mówi o. Vito i dodaje, że Chiara odeszła szczęśliwa, bo nie żałowała żadnej z podjętych decyzji. Często powtarzała, że gdyby dokonała aborcji, pewnie o niczym innym by nie myślała, tylko o tym, jak zapomnieć ten dzień. Tymczasem dni narodzin dla ziemi i nieba swych dwojga dzieci uważa za jedne z najszczęśliwszych w swoim życiu.

Rankiem 13 czerwca Enrico spytał Chiarę: „Kochanie, czy jarzmo Pana naprawdę jest słodkie?”. Chora oddychała już ciężko, ale odpowiedziała z uśmiechem: „Tak, Enrico, bardzo słodkie”. Podczas długich miesięcy walki z chorobą ludzie nieraz pytali młodych małżonków, czy kochają krzyż. Chiara i Enrico mówili wówczas zgodnie: „Nie, nie kochamy krzyża, lecz Tego, który na nim zawisł”. Perłą znalezioną przez nich w morzu wylanych łez, których wcale się nie wstydzili, była tajemnica, że krzyż staje się lekki tylko wówczas, gdy niesie się go razem z Chrystusem. „Byliśmy zakochani w sobie nawzajem i jednocześnie oboje zakochani w Jezusie. Nasze życie było pełne, a miłość silniejsza niż śmierć” – mówi Enrico. „Otrzymaliśmy łaskę niestawiania nigdy oporu ani granicy łasce. Powiedzieliśmy »tak« i z całej siły chwyciliśmy Jezusa za rękę. Prosił nas bowiem o rzeczy, których o własnych siłach nie moglibyśmy znieść”. Kiedy Chiara dowiedziała się o tym, że nie ma już dla niej ratunku, zapytała swojego męża: „Enrico, czy gdybyś wiedział, że ta ofiara pomoże zbawić dziesięć osób, zgodziłbyś się?”. – „Tak, ale tylko z pomocą łaski”. – „Ja też, Enrico. Dlatego modlę się o cud wyzdrowienia, ale tak naprawdę nie pragnę go”.

 Ojciec Vito wyznaje, że świadectwo Chiary i Enrica przekonało go o pięknie, ale i o ograniczeniach ludzkiego małżeństwa. Włoskie słowo „coniugi”, czyli małżonkowie, oznacza dosłownie: „ci, którzy wspólnie niosą jarzmo”. Enrico i Chiara zgodzili się razem nieść jarzmo Jezusa, dlatego było im ono słodkie. W dniu ślubu zawarli przymierze z Wszechmogącym i od Niego czerpali siły przez cztery lata, które wydawały się wiecznością cierpienia. Z drugiej strony małżeństwo ludzkie jest tylko znakiem związku, do jakiego wszyscy dążymy – oblubieńczego związku Stwórcy ze swoim stworzeniem. Chrystus chce być Oblubieńcem każdej ludzkiej duszy. Obecny rytuał zaślubin podkreśla, że miłość mężczyzny i kobiety jest obrazem miłości Bożej. Enrico dodaje, że w dniu odejścia Chiary, patrząc w jej rozpromienioną twarz, napisał SMS-a do przyjaciół: „Nasze lampy są zapalone. Czekamy na Oblubieńca”. Byli gotowi – i przyszedł.

W opinii świętości

W sobotę 16 czerwca 2012 r. przypadała uroczystość Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, której Chiara i Enrico codziennie powtarzali swoje „totus Tuus”. W kościele pw. Świętej Franciszki Rzymskiej zebrało się ponad dwa tysiące wiernych i około trzydziestu kapłanów. Liturgii Mszy św. o Najświętszej Maryi Pannie przewodniczył o. Vito d’Amato. Wśród koncelebransów był m.in. kard. Agostino Vallini, wikariusz generalny Rzymu. Pieśni o małżeństwie skomponował sam Enrico i nadały one tej niezwykłej Mszy św. pogrzebowej tak radosny charakter, że niektórzy z uczestników mieli wrażenie, iż nastąpiła jakaś pomyłka. Mały Francesco, który właśnie skończył roczek, wesoło biegał dookoła ławek. Upłynie jeszcze sporo lat, zanim zrozumie słowa testamentu matki, który z ambony odczytał jego ojciec: „Pewnego dnia urodziliśmy się po to, by nigdy nie umrzeć. Moje Dziecko, cokolwiek będziesz robił w życiu, nigdy się nie zniechęcaj. Pamiętaj, że jeśli Bóg coś ci odbiera, to po to, aby dać ci coś więcej. Dobrze jest poszukać wokół siebie przykładów życia, które przypomną ci, że naprawdę można doświadczyć wielkiego szczęścia już tutaj, na ziemi, pod warunkiem że pozwolimy, by to Bóg nas prowadził. W życiu liczy się tylko miłość. Celem naszego życia na ziemi jest niebo, a oddanie życia z miłości jest czymś naprawdę pięknym. Francesco, idę do nieba zająć się Marią i Dawidem, a ty zostaniesz z tatą. Tam będę się za was modlić. Pan Bóg od zawsze chciał, żebyś żył, i On sam wskaże ci drogę, jeśli otworzysz przed nim swoje serce. Zaufaj Mu, bo naprawdę warto. Chiara, twoja mama”.

 

Cała ta historia brzmi tak nieprawdopodobnie, że miałoby się ochotę skwitować ją stwierdzeniem, że to nie jest droga dla zwykłych ludzi. A jednak, jak zauważył o. Vito, Pan Jezus nie każe nam zamieniać wody w wino, tylko napełnić stągwie wodą.

Artykuł napisany na podstawie materiału zamieszczonego we francuskim tygodniku „Famille Chrétienne”, nr 1808 (8-14 sierpnia 2012 r.).

 

Modlitwa konsekracji Maryi, którą codziennie modlili się Chiara i Enrico:

O Dziewico Maryjo, Ty, która jesteś moją Matką, która tak bardzo mnie kochasz ze strony Boga, przyjmij dzisiaj moje pragnienie całkowitej konsekracji Tobie. Oddaję Ci całą swoją osobę i całe swoje życie, oddaję Ci swoje ciało, swoje myśli i uczucia, swoją głęboką zdolność do miłości i do poznania prawdy. Wszystko, co jest moje, niech będzie Twoje i do Ciebie przynależy. Wszystko Ci oddaję, abym mógł (mogła) całkowicie należeć do Chrystusa, który jest życiem mojego życia. Z ufnością i miłością powtarzam Ci: „Gwiazdo Poranna, prowadź mnie do Jezusa”. Totus Tuus!

Wyrwani z niewoli

 

WYRWANI Z NIEWOLI

W JAKI SPOSÓB POKONAĆ POKUSY, których doświadczamy ???!!!

Jedni mają ich mniej, drudzy więcej. U jednych pokusy są silne, u drugich słabsze. Wszystko zależy od stopnia zaawansowania nałogu, bądź nawyku w którym siedzisz. Jak zwalczyć pokusy ? Często dostajemy to pytanie, od spotkanych ludzi lub na facebooku.

Niech odpowiedzią na to pytanie będzie fragment z drugiego rozdziału naszej książki. Fragment troszkę długi, ale wyczerpująco odpowiada w jaki sposób udaję nam się przezwyciężać nawet najgorsze, obsesyjne pokusy.

...Wieczorem, trzeciego dnia pobytu u dziadków, moje pozytywne emocje trochę opadły i zacząłem jakoś dziwnie kręcić się po pokoju. Włączyłem z nudów telewizor i przez chwilę oglądałem jakiś program taneczny. Wystarczyła chwila nieuwagi i momentalnie wróciły do mnie mocne, nieczyste pokusy. Moją pożądliwość rozpaliły obrazy tańczących kobiet. One nawet nie były nagie... To pokazuje, jak silnie zdeprawowała mnie pornografia, którą oglądałem od dziecka. Mimo że nie znałem wtedy jeszcze głębiej stanowiska Kościoła w sprawie nieczystości, wiedziałem z własnego doświadczenia, że porno i masturbacja są niszczące, ale też obiło mi się o uszy, że według Kościoła jest to grzechem. Później się dowiedziałem, czytając Ewangelię, że kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa (Mt 5, 28). Wystawiony na pokusy, nie miałem siły się bronić i jedyne rozwiązanie widziałem w rozładowaniu napięcia, czyli masturbacji. Patrząc na tę sytuację z boku, widać, że człowiek uzależniony zachowuje się w takich sytuacjach, jak zwierzę. Popęd decyduje o jego zachowaniu. A co będzie, jeśli popęd podpowie gwałt, wtedy też trzeba ulec? Osoba całkowicie zniewolona seksem dopuści się przecież i tych najgorszych czynów. Człowiek ma jednak nieskończenie większy potencjał od zwierzęcia. Nie może dopuścić, aby seksualność nim rządziła. Ma nad nią panować. Zwyciężać popędy. W momencie tej pokusy wszystko wydawało mi się takie wspaniałe ,a obsesja, aby rozładować napięcie wciąż potęgowała się w moim umyśle. Pamiętam, chodziłem po pokoju tam i z powrotem, szukając argumentów „za” i „przeciw”. Drepcząc nerwowo, natknąłem się na szafkę, w której zawsze, gdy byłem u dziadków, chowałem narkotyki. Z ciekawości zajrzałem do środka i ku mojemu ogromnemu zdziwieniu wyciągnąłem kostkę haszyszu. Okazało się, że kiedyś ją tam położyłem i tak przeleżała parę miesięcy. Automatycznie wróciły wszystkie dawne nawyki. Pamiętam, że trząsłem się cały z powodu tych nieoczekiwanych wydarzeń, które następowały jedno po drugim. Zapomniałem o wszystkich świętościach. W głowie snułem plany, że „ujaram” się i będę się onanizował. Gdy już prawie podjąłem decyzję, przyszło na chwilę otrzeźwienie i do otumanionego umysłu zaczęły wracać wspomnienia sprzed trzech dni. Przypomniałem sobie znowu o Bogu i o szczęściu, jakie mi dał poznać. Przeżywałem niesamowite rozdwojenie, jedna część mnie aż się trzęsła na myśl o „zaspokojeniu”, ale druga chciała walczyć, nie poddając się cielesnej pokusie. Nagle padłem na kolana i zacząłem modlić się swoimi słowami tak, jak potrafiłem, jakby jakaś niewidzialna postać mnie popchnęła. Kto wie czy to nie był mój anioł stróż. Modląc się słowami: „Boże daj mi siłę”, przyszła mi myśl, żeby wyrzucić ten haszysz. Wiedziałem że jeżeli tego nie zrobię, to na pewno się „ujaram”. Podjąłem decyzję, wybiegłem z domu nad staw, który był niedaleko i drżącą ręką wyrzuciłem około dwudziestu gramów towaru. Nigdy wcześniej nie zrobiłbym czegoś takiego. Gdy to wyrzuciłem, jeszcze przez chwilę żałowałem swojej decyzji, ale uświadomiłem sobie, że jest już po wszystkim. To była przełomowa chwila. Pamiętałem, jak kiedyś zgubiłem dużą ilość narkotyków i przez blisko dwa miesiące żyłem w depresji, bo nie mogłem sobie tego darować. Byłem naprawdę wściekły na siebie, że coś takiego się wydarzyło, a teraz sam z siebie wyrzuciłem wszystko, co miałem. Przypominam sobie też zmagania mojego kolegi Darka z nałogiem alkoholowych. Podjął walkę z tą straszną chorobą i zaczął regularnie brać udział w spotkaniach Anonimowych Alkoholików. Kiedyś, jadąc rowerem na mityng, miał bardzo silną pokusę, aby się napić, była tak mocna, że myślał, iż nie wytrzyma. On również przeżywał ogromne rozdwojenie. Jedna jego część chciała tylko alkoholu, ale druga chciała wytrwać. W chwili tego zmagania czuł się jednak bezsilny i wiedział, że nie wytrzyma i napije się. Przejeżdżał akurat obok kościoła i mimo dotkliwego pragnienia alkoholu, zszedł z roweru i wręcz wbiegł do środka, padł na kolana i zaczął mówić do Boga: „Nie wyjdę stąd, dopóki nie zabierzesz ode mnie tego pragnienia”. Nie odmawiał żadnych modlitw, tylko czekał i pozwalał Bogu działać. Później opowiadał: „Po paru minutach zostały zabrane ode mnie wszystkie pokusy i z wielkim wewnętrznym pokojem dojechałem na spotkanie” To piękny przykład tego, jak powinniśmy się zachowywać wtedy, gdy Szatan w swojej przebiegłości chce nas zwieść. Sami z siebie jesteśmy bezsilni i jest pewne, że upadniemy, ale gdy zwrócimy się do Boga, chociażby przez wymowny gest uklęknięcia i poddania się Jego woli, to jestem pewien, że diabeł ucieknie w popłochu. Sam Bóg go wypędzi, jeśli pozwolimy, aby mógł działać...

Książkę można zamówić tutaj: https://sklep.milujciesie.org.pl/wyrwani-z-niewoli-piotr-za…

www.youtube.com/WYRWANIZNIEWOLItv www.facebook.com/hereswzn

 

 

WARTO WIEDZIEĆ

"..i roslo tam drzewo poznania.."

Obowiązek uczestniczenia we Mszy św.

 

„W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć w 1 Mszy świetej” (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan.1247).

„Eucharystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki” (Katechizm Kościoła Katolikiego, kan.2181).

 

 Świętami nakazanymi w Polsce poza niedzielami całego roku są:

 

- Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia),

- Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli (6 stycznia),

- Uroczystość Najświetszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało),

- Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia),

- Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada),

- Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia).

 

„...jeśli chodzi o wartość uczestnictwa we Mszy św., które stało się możliwe dzięki środkom komunikacji, ktokolwiek korzysta z takiej transmisji powinien wiedzieć, że w normalnych warunkach nie spełnia świątecznego obowiązku. Język obrazu bowiem przedstawia rzeczywistość, ale jej samej nie uobecnia” (Benedykt XVI: Sacramentum Caritatis 57)

„...osoby rozwiedzione, które zawarły ponowne związki, nadal – pomimo sytuacji – przynależą do Kościoła, który ze szczególną troską im towarzyszy w ich pragnieniu kultywowania, na tyle na ile jest to możliwe, chrześcijańskiego stylu życia poprzez uczestnictwo we Mszy św., choć bez przyjmowania Komunii św., słuchanie Słowa Bożego, adorację eucharystyczną, modlitwę, uczestnictwo w życiu wspólnotowym, szczerą rozmowę z kapłanem czy ojcem duchownym, oddawanie się czynnej miłości, dziełom pokuty, oraz zaangażowaniu w wychowanie dzieci” (Benedykt XVI: Sacramentum Caritatis 29).

 

Uszanowanie Najświętszego Sakramentu

 

- wchodząc do kościoła klękamy i pozdrawiamy Jezusa np.:NIECHAJ BĘDZIE POCHWALONY PRZENAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT TERAZ I NA WIEKI WIEKÓW. AMEN. Będąc w świątyni, przyjmujemy zawsze postawę klęczącą, ilekroć dokonuje się konsekracja lub udzielane jest błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

- przechodząc obok świątyni możemy uczcić przez nawiedzenie kościoła, przez znak krzyża, przez wzbudzenie w sercu aktu uwielbienia, przez ukłon, mężczyźni przez zdjęcie czapki.

- kiedy widzimy kapłana udającego się z Najświętszym Sakramentem do chorego należy przyjąć postawę klęczącą wyrażając w ten sposób uniżenie i cześć przed Bogiem, z którym kapłan udaje się do chorych

 

Owoce Komunii świętej

 

- daje życie wieczne (J 6,58)

- jest głębokim zjednoczeniem z Jezusem Chrystusem,

- podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na Chrzcie św.,

- chroni przed grzechem,

- umacnia miłość, która słabnie w życiu codziennym,

- pogłębia przyjaźń z Chrystusem i sprawia, że nie chcemy zerwać tej przyjacielskiej więzi przez grzech śmiertelny,

- odnawia, umacnia i pogłębia wczepienie we wspólnotę Kościoła dokonane w sakramencie Chrztu św.,

- zobowiązuje do pomocy ubogim.

„Przychodźcie do Komunii, przychodźcie do Jezusa, chodźcie żyć razem z Nim, aby żyć dla Niego. Szczęśliwe dusze czyste, które miały to szczęście zjednoczenia się z naszym Panem w Komunii! Będą one jaśnieć w niebie jak piękne diamenty, ponieważ Bóg zobaczy w nich siebie samego.” (św. Jan Maria Vianney)

 

 Intencje i stypendium

 

„Zgodnie z uznanym zwyczajem Kościoła, każdy kapłan celebrjący lub koncelebrujący Mszę św. może przyjąć ofiarę złożoną, aby odprawił Mszę św. w określonej intecji” ( Kodeks Prawa Kanonicznego, kan.945.1)

W intencjach Mszy św. polecamy przedewszystkim zmarłych. Ofiara Mszy św. może być pięknym darem dla naszych bliźnich ofiarowanym z okazji ich urodzin, imienin, choroby czy innych ważnych okoliczności życiowych.

„Wierni składający ofiarę, aby w ich intencji była odprawiona Msza św., przyczyniają się do dobra Kościoła oraz uczestniczą przez tę ofiarę w jego trosce o utrzymanie szafarzy i dzieł” (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan.246)

Unikajmy mentalności wyrażającej się w pytaniu „ile kosztuje Msza św?”. Stypendium / ofiara pieniężna składana przy okazji zamawiania intencji Mszy św./  niech będzie także wyrazem naszego osobistego uczestnictwa w świętej Ofierze Chrystusa przez owoce naszej codziennej pracy i życiowego trudu.

 

 

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły.

                                                                                   

1. Wierni, którzy ukończyli 14 rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w następujące dni:

- we wszystkie piątki całego roku

- w Środę Popielcową.

Równocześnie - ze względu na tradycję tego dnia w Polsce - zachęca się do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia.Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość.

2. Wierni, którzy ukończyli 18 rok życia, aż do rozpoczęcia 60 roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w następujące dni:

- w Środę Popielcową,

- w Wielki Piątek.

Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciagu dnia.

3. Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie istnieje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek.

Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna, czy uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków.

4. Dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić w pojedyńczym przypadku - poszczególnym wiernym, poszczególnym rodzinom, lub wspólnotom wiernych - dyspensy od wstrzemięźlwości od potraw mięsnych, z wyjatkiem:

- Środy Popielcowej,

- Wielkiego Piątku.

Proboszcz winien jednak nałożyć na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz złożenia dobrowolnej ofiary do skarbony z napisem "Jałmużna postna", względnie częstszego spełniania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia. Przed posiłkiem należy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie.

 

Powstrzymywanie się od zabaw..

 

Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i wolności serca (Katechizm Kościoła Katolickiego 2043). Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.

Warto zobaczyć...

     

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

 

p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego

przy klasztorze O.O. Franciszkanów

ul. M. Kopernika 3, 14-310 Miłakowo

diecezja warmińska

 

numer telefonu : (089) 758 75 70

 

 http://www.milakowo.parafia.info.pl

Dzisiaj jest

czwartek,
26 listopada 2015

(330. dzień roku)

Galeria

Święta

św. Leonarda, kapłana - wspomnienie dowolne

Imieniny:
Konrada, Sylwestra

Zegar

Licznik

Liczba wyświetleń:
937449