Wyszukiwanie

TRIDUUM SACRUM

ZAPRASZAMY NA ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE - NAJPIEKNIEJSZĄ LITURGIĘ PO TEJ STRONIE NIEBA...

 

WIELKI CZWARTEK (02.04.2015) - pierwszy dzień Triduum, rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej i kończy Liturgią Męki Pańskiej w Wielki Piątek. Jest to dzień ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa.

WIELKI PIĄTEK (03.04.2015) - drugi dzień Triduum, czas męki Chrystusa. Rozpoczyna się złożeniem Jezusa do grobu i kończy celebracją Jego Zmartwychewstania.

WIELKA SOBOTA (04.04.2015) - trzeci dzień Triduum,rozpoczyna się liturgią Wigilli Paschalnej w Wielką Noc.

 

Jakby na kształt samego Trójjedynego Boga, trzy wielkie tajemnice: Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty uobecniają się w świętej liturgii. W jej sercu pozostaje tajemnica Wielkiego Piątku, ponieważ każda Msza św. stanowi Najświętszą Ofiarę Jezusa Chrystusa, ciągle tę samą, którą On po raz pierwszy złożył na ołtarzu Krzyża.

 

Uczestnictwo w Świętym Triduum Paschalnym Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego, jest już dla wierzących świętowaniem Wielkanocy, Świąt Paschalnych.

 

Na liturgię Triduum Paschalnego zapraszamy do kościoła św. Elżbiety, każdego dnia na godz. 18:00. 

WIELKI POST...

   to okres 40 dni, w których wspólnota Kościoła przygotowuje się do obchodów Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. Jest on obchodzony od IV wieku jako czas pokuty i odnowienia dla całego Kościoła, w połączeniu z praktykami postnymi. Kościół stawia nam za przykład Chrystusa na pustyni, abyśmy wraz z Nim mogli przygotować się na obchody Jego Męki i Zmartwychwstania poprzez oczyszczenie naszych serc, bardziej poważne traktowanie naszego życia chrześcijańskiego oraz praktyki pokutne. Wielki Post zaczyna się w Środę Popielcową a kończy tuż przed wieczorną Mszą św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, wtedy to rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne - obchód świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

ZADBAJ O SWOJĄ WIARĘ......

"Żywa wiara polega na mocnym

przekonaniu,

że Bóg istnieje, na uznaniu

za prawdę tego co objawił i na miłosnej

gotowości poddaniu się Jego woli."

św. Edyta Stein

 

 


WARTE UWAGI!!!

KRÓTKA REFLEKSJA NA WAŻNY TEMAT.... BY BYĆ BARDZIEJ ŚWIADOMYM

Obowiązek uczestniczenia we Mszy św.:

„W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć w 1 Mszy świetej” (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan.1247).

„Eucharystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki” (Katechizm Kościoła Katolikiego, kan.2181).

/SKUTKIEM GRZECHU CIĘŻKIEGO JEST WEJŚCIE W STAN POTĘPIENIA – WEDŁUG NAUKI KOŚCIOŁA, JEŚLI KTOŚ UMIERA W TYM STANIE, IDZIE NA WIECZNE POTĘPIENIE/

 Świętami nakazanymi w Polsce poza niedzielami całego roku są:

- Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia),

- Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli (6 stycznia),

- Uroczystość Najświetszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało),

- Uroczystość Wniebowzięcia Najświetszej Maryi Panny (15 sierpnia),

- Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada),

- Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia).

„...jeśli chodzi o wartość uczestnictwa we Mszy św., które stało się możliwe dzięki środkom komunikacji, ktokolwiek korzysta z takiej transmisji powinien wiedzieć, że w normalnych warunkach nie spełnia świątecznego obowiązku. Język obrazu bowiem przedstawia rzeczywistość, ale jej samej nie uobecnia” (Benedykt XVI: Sacramentum Caritatis 57)

„...osoby rozwiedzione, które zawarły ponowne związki, nadal – pomimo sytuacji – przynależą do Kościoła, który ze szczególną troską im towarzyszy w ich pragnieniu kultywowania, na tyle na ile jest to możliwe, chrześcijańskiego stylu życia poprzez uczestnictwo we Mszy św., choć bez przyjmowania Komunii św., słuchanie Słowa Bożego, adorację eucharystyczną, modlitwę, uczestnictwo w życiu wspólnotowym, szczerą rozmowę z kapłanem czy ojcem duchownym, oddawanie się czynnej miłości, dziełom pokuty, oraz zaangażowaniu w wychowanie dzieci” (Benedykt XVI: Sacramentum Caritatis 29).

Uszanowanie Najświętszego Sakramentu:

- wchodząc do kościoła klękamy i pozdrawiamy Jezusa np.:NIECHAJ BĘDZIE POCHWALONY PRZENAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT TERAZ I NA WIEKI WIEKÓW. AMEN. Będąc w świątyni, przyjmujemy zawsze postawę klęczącą, ilekroć dokonuje się konsekracja lub udzielane jest błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

- przechodząc obok świątyni możemy uczcić przez nawiedzenie kościoła, przez znak krzyża, przez wzbudzenie w sercu aktu uwielbienia, przez ukłon, mężczyźni przez zdjęcie czapki.

- kiedy widzimy kapłana udającego się z Najświętszym Sakramentem do chorego należy przyjąć postawę klęczącą wyrażając w ten sposób uniżenie i cześć przed Bogiem, z którym kapłan udaje się do chorych.

Owoce Komunii świetej:

- daje życie wieczne (J 6,58),

- jest głębokim zjednoczeniem z Jezusem Chrystusem,

- podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na Chrzcie św.,

- chroni przed grzechem,

-umacnia miłość, która słabnie w życiu codziennym,

- pogłębia przyjaźń z Chrystusem i sprawia, że nie chcemy zerwać tej przyjacielskiej więzi przez grzech śmiertelny,

- odnawia, umacnia i pogłębia wczepienie we wspólnotę Kościoła dokonane w sakramencie Chrztu św.,

- zobowiązuje do pomocy ubogim.

„Przychodźcie do Komunii, przychodźcie do Jezusa, chodźcie żyć razem z Nim, aby żyć dla Niego. Szczęśliwe dusze czyste, które miały to szczęście zjednoczenia się z naszym Panem w Komunii! Będą one jaśnieć w niebie jak piękne diamenty, ponieważ Bóg zobaczy w nich siebie samego.” (św. Jan Maria Vianney)

Intencje i stypendium:

„Zgodnie z uznanym zwyczajem Kościoła, każdy kapłan celebrjący lub koncelebrujący Mszę św. może przyjąć ofiarę złożoną, aby odprawił Mszę św. w określonej intecji” ( Kodeks Prawa Kanonicznego, kan.945.1)

W intencjach Mszy św. polecamy przedewszystkim zmarłych. Ofiara Mszy św. może być pięknym darem dla naszych bliźnich ofiarowanym z okazji ich urodzin, imienin, choroby czy innych ważnych okoliczności życiowych.

„Wierni składający ofiarę, aby w ich intencji była odprawiona Msza św., przyczyniają się do dobra Kościoła oraz uczestniczą przez tę ofiarę w jego trosce o utrzymanie szafarzy i dzieł” (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan.246)

 

Unikajmy mentalności wyrażającej się w pytaniu „ile kosztuje Msza św?”. Stypendium / ofiara pieniężna składana przy okazji zamawiania intencji Mszy św./  niech będzie także wyrazem naszego osobistego uczestnictwa w świętej Ofierze Chrystusa przez owoce naszej codziennej pracy i życiowego trudu.

Warto zobaczyć...

     

Wszechmocny i wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre,prawdziwe i piękne,szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, pomóż nam, błagamy Ciebie, przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora, abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie te osoby, które spotkamy przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  

J.T. Zuhlsdorf

 

 

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

 

p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego

przy klasztorze O.O. Franciszkanów

ul. M. Kopernika 3, 14-310 Miłakowo

diecezja warmińska

 

numer telefonu : (089) 758 75 70

 

 

www.parafia.milakowo.eu

Dzisiaj jest

piątek,
27 marca 2015

(86. dzień roku)

Święta

Imieniny:
Ernesta, Jana, Lidii

Zegar

Licznik

Liczba wyświetleń:
784737