WIELKI POST...

   to okres 40 dni, w których wspólnota Kościoła przygotowuje się do obchodów Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. Jest on obchodzony od IV wieku jako czas pokuty i odnowienia dla całego Kościoła, w połączeniu z praktykami postnymi. Kościół stawia nam za przykład Chrystusa na pustyni, abyśmy wraz z Nim mogli przygotować się na obchody Jego Męki i Zmartwychwstania poprzez oczyszczenie naszych serc, bardziej poważne traktowanie naszego życia chrześcijańskiego oraz praktyki pokutne. Wielki Post zaczyna się w Środę Popielcową a kończy tuż przed wieczorną Mszą św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, wtedy to rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne - obchód świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2015 W KOŚCIELE P.W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

w dniach od 14 marca do 18 marca 

nauki rekolekcyjne wygłosi O. Maurycy Czechlewski OFM z Olsztyna

Sobota 14.03. 2015

godz: 17:00 - rozpoczęcie REKOLEKCJI - Msza św. z nauką ogólną

Niedziela 15.03.2015

godz:   7:30 -  Msza św. z nauką ogólną

           9:00 -  Msza św. z nauką ogólną

           9:30 -  Książnik 

          10:30 - Msza św. z nauką dla dzieci i młodzieży

          11:30 - Ząbrowiec 

          12:00 - Msza św. z nauką ogólną

          17:00 - Msza św. z nauką ogólną

Poniedziałek 16.03.2015

godz:   8:00 -  Msza św. z nauką ogólną

           9:15 -  Nabożeństwo Słowa Bożego - klasy "0 - III"

          10:30 - Nabożeństwo Słowa Bożego - klasy "IV - VI"

          12:00 - Msza św. z nauką - Gimnazjum

          15:30 - Książnik - Msza św. z nauką ogólną

          17:00 - Msza św. z nauką ogólną

          18:45 - Ząbrowiec - Msza św. z nauką ogólną

Wtorek 17.03 2015

godz:   8:00 -  Msza św. z nauką ogólną

           9:15 -  Nabożeństwo Słowa Bożego - klasy "0 - III"

          10:30 - Nabożenstwo Słowa Bożego - klasy "IV - VI"

          12:00 - Msza św. z nauką - Gimnazjum

          15:30 - Książnik - Msza św. z nauką ogólną

          17:00 - Msza św. z nauką ogólną

          18:45 - Ząbrowiec - Msza św. z nauką ogólną

Środa 18.03. 2015

godz:   8:00 -  Msza św. z nauką ogólną

           9:15 -  Msza św. - klasy "0 - III"

          10:30 - Msza św. - klasy "IV - VI'

          12:00 - Msza św. z nauką ogólną - Gimnazjum

          15:30 - Książnik - Msza św. z nauką ogólną

          17:00 - Msza św. z nauką ogólną

          18:45 - Ząbrowiec - Msza św. z nauką ogólną

 

 

       

SPOWEDŹ ŚW. W CZASIE REKOLEKCJI W ŚRODĘ 18 MARCA OD GODZ:10:00 - 12:00 (DZIECI I MŁODZIEŻ), OD GODZ:15:00 - 17:00 (DOROŚLI) 

ZADBAJ O SWOJĄ WIARĘ......

"Żywa wiara polega na mocnym

przekonaniu,

że Bóg istnieje, na uznaniu

za prawdę tego co objawił i na miłosnej

gotowości poddaniu się Jego woli."

św. Edyta Stein

 

 


18 LUTEGO ROZPOCZĄŁ SIĘ TEGOROCZNY WIELKI POST - CZAS POKUTY I NAWRÓCENIA

 

Środa Popielcowa rozpoczyna Wielki Post i jest szczególnym dniem postnym, w którym chrześcijanie manifestują swoje osobiste pragnienie nawrócenia do Boga. Posypanie głów popiołem stanowi zaproszenie do przeżycia Wilkiego Postu jako świadomego i intensywnego udziału w Tajemnicy Paschalnej Jezusa Chrystusa, w Jego Krzyżu i Zmartwychwstaniu, poprzez udział w Eucharystii i praktykowanie uczynków miłosierdzia. Posypanie głów popiołem wywodzi się z wczesnych form pokuty kanonicznej. Rozszeżyło się ono na wszystkich chrześcijan w X wieku. Liturgia Środy Popielcowej zachowuje elementy tej starej tradycji poprzez posypanie głów popiołem i post ścisły, czyli ilościowy (jeden posiłek do syta i dwa lekkie), i jakościowy (bezmięsny). 

Błogosławieństwo popiołu i posyanie nim głów ma miejsce podczas Mszy św., po homilii. Modlitwy odmawiane podczas posypywania głów popiołem pochodzą z Pisma Świętego: Ksiegi Rodzaju (3,19) i Ewangelii według św. Marka (1,15). Popiół pochodzi z gałązek palm, które zostały poświęcone w Niedzielę Palmową poprzedniego roku, zgodnie z tradycją sięgającą XII wieku. Modlitwa na błogosławieństwo popiołu nawiązuje do grzesznej kondycji tych, którzy zostaną nim posypani. Popiół symbolizuje słaby i przejściowy stan naszego życia ziemskiego będącego podróżą ku śmierci, fakt, że jesteśmy grzesznikami, nasze żarliwe błaganie Boga o pomoc, a także Zmartwychwstanie, ponieważ będąc śmiertelnikami jesteśmy przeznaczeni do udziału w triumfie Chrystusa.

KATOLIKU... SAM POPIOŁEK NIE WYSTARCZY, A ŚRODA POPIELCOWA TO ZALEDWIE POCZĄTEK

WARTE UWAGI!!!

KRÓTKA REFLEKSJA NA WAŻNY TEMAT.... BY BYĆ BARDZIEJ ŚWIADOMYM

Obowiązek uczestniczenia we Mszy św.:

„W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć w 1 Mszy świetej” (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan.1247).

„Eucharystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki” (Katechizm Kościoła Katolikiego, kan.2181).

/SKUTKIEM GRZECHU CIĘŻKIEGO JEST WEJŚCIE W STAN POTĘPIENIA – WEDŁUG NAUKI KOŚCIOŁA, JEŚLI KTOŚ UMIERA W TYM STANIE, IDZIE NA WIECZNE POTĘPIENIE/

 Świętami nakazanymi w Polsce poza niedzielami całego roku są:

- Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia),

- Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli (6 stycznia),

- Uroczystość Najświetszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało),

- Uroczystość Wniebowzięcia Najświetszej Maryi Panny (15 sierpnia),

- Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada),

- Urozystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia).

„...jeśli chodzi o wartość uczestnictwa we Mszy św., które stało się możliwe dzięki środkom komunikacji, ktokolwiek korzysta z takiej transmisji powinien wiedzieć, że w normalnych warunkach nie spełnia świątecznego obowiązku. Język obrazu bowiem przedstawia rzeczywistość, ale jej samej nie uobecnia” (Benedykt XVI: Sacramentum Caritatis 57)

„...osoby rozwiedzione, które zawarły ponowne związki, nadal – pomimo sytuacji – przynależą do Kościoła, który ze szczególną troską im towarzyszy w ich pragnieniu kultywowania, na tyle na ile jest to możliwe, chrześcijańskiego stylu życia poprzez uczestnictwo we Mszy św., choć bez przyjmowania Komunii św., słuchanie Słowa Bożego, adorację eucharystyczną, modlitwę, uczestnictwo w życiu wspólnotowym, szczerą rozmowę z kapłanem czy ojcem duchownym, oddawanie się czynnej miłości, dziełom pokuty, oraz zaangażowaniu w wychowanie dzieci” (Benedykt XVI: Sacramentum Caritatis 29).

Uszanowanie Najświętszego Sakramentu:

- wchodząc do kościoła klękamy i pozdrawiamy Jezusa np.:NIECHAJ BĘDZIE POCHWALONY PRZENAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT TERAZ I NA WIEKI WIEKÓW. AMEN. Będąc w świątyni, przyjmujemy zawsze postawę klęczącą, ilekroć dokonuje się konsekracja lub udzielane jest błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

- przechodząc obok świątyni możemy uczcić przez nawiedzenie kościoła, przez znak krzyża, przez wzbudzenie w sercu aktu uwielbienia, przez ukłon, mężczyźni przez zdjęcie czapki.

- kiedy widzimy kapłana udającego się z Najświętszym Sakramentem do chorego należy przyjąć postawę klęczącą wyrażając w ten sposób uniżenie i cześć przed Bogiem, z którym kapłan udaje się do chorych.

Owoce Komunii świetej:

- daje życie wieczne (J 6,58),

- jest głębokim zjednoczeniem z Jezusem Chrystusem,

- podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na Chrzcie św.,

- chroni przed grzechem,

-umacnia miłość, która słabnie w życiu codziennym,

- pogłębia przyjaźń z Chrystusem i sprawia, że nie chcemy zerwać tej przyjacielskiej więzi przez grzech śmiertelny,

- odnawia, umacnia i pogłębia wczepienie we wspólnotę Kościoła dokonane w sakramencie Chrztu św.,

- zobowiązuje do pomocy ubogim.

„Przychodźcie do Komunii, przychodźcie do Jezusa, chodźcie żyć razem z Nim, aby żyć dla Niego. Szczęśliwe dusze czyste, które miały to szczęście zjednoczenia się z naszym Panem w Komunii! Będą one jaśnieć w niebie jak piękne diamenty, ponieważ Bóg zobaczy w nich siebie samego.” (św. Jan Maria Vianney)

Intencje i stypendium:

„Zgodnie z uznanym zwyczajem Kościoła, każdy kapłan celebrjący lub koncelebrujący Mszę św. może przyjąć ofiarę złożoną, aby odprawił Mszę św. w określonej intecji” ( Kodeks Prawa Kanonicznego, kan.945.1)

W intencjach Mszy św. polecamy przedewszystkim zmarłych. Ofiara Mszy św. może być pięknym darem dla naszych bliźnich ofiarowanym z okazji ich urodzin, imienin, choroby czy innych ważnych okoliczności życiowych.

„Wierni składający ofiarę, aby w ich intencji była odprawiona Msza św., przyczyniają się do dobra Kościoła oraz uczestniczą przez tę ofiarę w jego trosce o utrzymanie szafarzy i dzieł” (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan.246)

 

Unikajmy mentalności wyrażającej się w pytaniu „ile kosztuje Msza św?”. Stypendium / ofiara pieniężna składana przy okazji zamawiania intencji Mszy św./  niech będzie także wyrazem naszego osobistego uczestnictwa w świętej Ofierze Chrystusa przez owoce naszej codziennej pracy i życiowego trudu.

Warto zobaczyć...

     

Wszechmocny i wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre,prawdziwe i piękne,szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, pomóż nam, błagamy Ciebie, przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora, abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie te osoby, które spotkamy przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  

J.T. Zuhlsdorf

 

 

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

 

p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego

przy klasztorze O.O. Franciszkanów

ul. M. Kopernika 3, 14-310 Miłakowo

diecezja warmińska

 

numer telefonu : (089) 758 75 70

 

 

www.parafia.milakowo.eu

Dzisiaj jest

piątek,
06 marca 2015

(65. dzień roku)

Święta

Imieniny:
Róży, Wiktora

Zegar

Licznik

Liczba wyświetleń:
773386